فراخوان مسابقات

همانطور که در بخش معرفی مرکز و معرفی برنامه سالانه ایده‌ی برتر اعلام شد، مسایقه ایده‌ی برتر در دو گروه دانش‌آموزی و دانشجویی هر ساله در مرکز رشد و نوآوری صاد وابسته به هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد برگزار خواهد شد. در همین راستا دعوتنامه شرکت در مسابقه ذیلا تقدیم می‌گردد.

 

دعوتنامه شرکت در مسابقه‌ی ایده برتر حوزه دانش‌آموزی

احتراما بدینوسیله، از همه دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم متوسطه، به عنوان ذخایر ارزشمند و آینده‌ساز کشور دعوت به‌عمل می‌آید تا در مسابقه‌ی شناسایی ایده‌ی برتر در حوزه توسعه بانکداری دیجیتالی کشور شرکت نموده و ایده‌های با ارزش خود را با مرکز رشد و نوآوری صاد، در میان بگذارید. بهترین ایده‌های دریافتی، از هدایای نقدی و غیر نقدی برخوردار شده اما بیشتر از آن، این منتخبین به خانواده‌ی نخبگان بانک صادرات خواهند پیوست و در آینده از این عضویت سود خواهند برد. منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم. برای شرکت در مسابقه و ارائه ایده، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دعوتنامه شرکت در مسابقه‌ی ایده برتر حوزه دانشجویی

احتراما بدینوسیله، از همه دانشجویان محترم شاغل به تحصیل در مقاطع و رشته‌های مختلف دعوت به عمل می‌آید تا در مسابقه شناسایی ایده‌ی برتر در بخش دانشجویی و حوزه توسعه بانکداری دیجیتالی کشور شرکت نموده و ایده‌های با ارزش خود را با مرکز رشد و نوآوری صاد، در میان بگذارید. بهترین ایده‌های دریافتی، از هدایای نقدی و غیر نقدی برخوردار شده اما بیشتر از آن، این منتخبین به خانواده‌ی نخبگان بانک صادرات خواهند پیوست و در آینده از این عضویت سود خواهند برد. منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم. برای شرکت در مسابقه و ارائه ایده، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?