امروزه همه‌ی بانک‌ها و اکوسیستم‌های اقتصادی بزرگ در جهان، مراکزی را تحت عنوان مراکز رشد و نوآوری تاسیس نموده و انتظارات خود از سرمایه‌گذاری در این مراکز را به اطلاعِ دارندگان ایده‌های تجاری اعلام می‌دارند. همه ساله تعداد زیادی پیشنهاد، عمدتا از سمت جوانان و فارغ التحصیلان نخبه و جویای نام، به منظور ارائه ایده‌های تجاری جدید، به مالکان و تامین کنندگان مالی مراکز رشد و نوآوری پیشنهاد شده و اقدامات زیادی به این منظور در این مراکز صورت می‌گیرد.

با توجه به نرخ شکست بیش از ۹۰% این استارتاپ‌ها، مراکز رشد و نوآوری استانداردهایی را به منظور پذیرش این طرح‌ها و هدایت و منتورینگ آنها وضع کرده و این فرآیندها نیز نتوانسته‌اند تا حدود زیادی از نرخ شکست این طرح‌ها جلوگیری نمایند. اما در هر حال به دلیل نیاز اکوسیستم‌های اقتصادی به این شرکت‌ها، هنوز سرمایه‌گذاری بر این طرح‌ها ادامه داشته و از منظر خلق ارزش، اگر حتی یک درصد این استارتاپ‌ها در بازار به موفقیت برسند، همه هزینه‌های انجام شده بر روی ۹۹% دیگر قابل توجیه خواهد بود.

یک اکوسیستم بانکداری، نیازمند چنین استارتاپ‌هایی برای توسعه و پیروزی در بازار رقابتی بانکی است. فین‌تک‌ها یا فناوری‌های مالی شامل هر فناوری در حال ظهور هستند که ارائه دهنده خدمات مورد نظر، آن خدمت را سریعتر و کارآمدتر از ارائه خدمات مالی به نسبت روش‌های سنتی موجود انجام می‌دهد. فین‌تک با تأثیرگذاری بر عملکردهای مالی و رفتارهایی که مصرف‌کنندگان قبلاً به آن دسترسی داشته‌اند، مزایای رقابتی جدید ایجاد می‌کنند. اتصال منابع مالی مصرف کنندگان با فناوری‌های جدید، همان کاری است که بسیاری از محصولات فین‌تک برای تسهیل استفاده در هرگونه عملیات مالی که ممکن است مورد توجه مصرف کنندگان باشد، انجام می‌دهند. مرکز رشد و نوآوری صاد، وابسته به هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد، مسئولیت رشد ایده‌های فن‌آورانه در حوزه‌ی بانکداری دیجیتال در بانک صادرات را بر عهده دارد. این مرکز نه تنها به هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه و فن‌آورانه تشکیل شده است بلکه اهدافی در حوزه‌ی شناسایی و تربیت سرمایه‌ی انسانی خلاق و نوآور و پرورش کارآفرینان آینده نیز دارد و با توسعه برنامه‌ی مسابقه ایده‌ی برتر در حوزه‌ی دانش آموزی و دانشجویی، گام‌های بلندی در این خصوص برداشته است.


چشم انداز

چشم‌انداز مرکز رشد و نوآوری صاد، توسعه اقتصادی کشور از طریق شناسایی و پرورش کارآفرینان مستعد نوآوری و خلاقیت در گوشه گوشه‌ی کشور و ایجاد یک جریان اجتماعی در حمایت از توسعه سرمایه‌ی انسانی آینده کشور و ایجاد انگیزه‌های لازم در ثبات و بقای نخبگان و کارآفرینان در کشور و ایجاد فرصت‌های رقابتی برتر در حوزه بانکداری دیجیتال کشور می باشد.


ارزش‌ها

ارزش‌های بنیادینی که مرکز رشد و نوآوری صاد به آن معتقد است شامل موارد زیر هستند:

  • تعهد عمیق به شناسایی و پرورش سرمایه‌ی انسانی اصیل و کارآمد با نگاه به توسعه آینده کشور و صنعت بانکداری
  • تعهد به توسعه بانکداری دیجیتال نه فقط در بانک صادرات بلکه در همه بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعاتی به بانک‌ها از طریق حمایت و پشتیبانی از نوآوری و خلاقیت
  • باور عمیق به قدرت خلاقیت و نوآوری به عنوان عامل تغییر دهنده فضای کشور
  • اصالت نوآوری و خلاقیت در توسعه کسب و کار های جدید و ارزش بیشتر آن در مقابل سود مالی و اقتصادی
  • تحول‌گرایی، ایده‌پردازی و ارزش‌آفرینی در حوزه بانکداری دیجیتال از طریق ایجاد کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه در اکوسیستم بانکداری باز کشور
  • ایفای مسئولیت اجتماعی از طریق توجه ویژه به مناطق محروم و تمرکز توجه بر شناسایی و پشتیبانی استعدادهای نوجوان و جوان این مناطق

ماموریت

ماموریت مرکز رشد و نوآوری صاد، به طور مشخص ایفای نقش در تسهیل فرآیند تحول دیجیتال بانکی در کشور است. مرکز رشد و نوآوری صاد با شعار “نگرشی تازه، رویشی نو” در حوزه‌ی شناسایی و پرورش سرمایه‌ی انسانی خلاق و نوآور آینده در حوزه بانکداری دیجیتال و همچنین شناسایی و رشد ایده‌های درخشان در حوزه توسعه اکوسیستم بانکداری باز است. جانمایه‌ی ماموریت مرکز رشد و نوآوری صاد به طور مشخص، “شناسایی و پرورش سرمایه انسانی خلاق و نوآور” و “شناسایی و سرمایه‌گذاری بر ایده‌های اقتصادی و استراتژیک” در عرصه بانکداری دیجیتال می باشد.


اهداف

اهداف کلان تشکیل مرکز رشد و نوآوری صاد در راستای تحقق چشم‌انداز استراتژیک خود به شرح زیر می‌باشند:

  • شناسایی و پرورش سرمایه انسانی کارآفرین و خلاق در حوزه‌ی فناوری‌های بانکداری دیجیتال از طریق برگزاری مسابقات استعدادیابی و در طول برنامه‌های آموزشی کارآفرینی
  • خلق ارزش از طریق شناسایی طرح‌های برتر در حوزه‌ی توسعه اکوسیستم بانکداری دیجیتال و بانکداری باز، تامین سرمایه و ارائه پشتیبانی‌های لازم تا رسیدن به سودآوری
  • ایجاد بانک اطلاعات سرمایه‌ی انسانی فعال در اکوسیستم نوآوری باز بانکداری کشور و جذب نخبگان در طرح‌های اجرایی و توسعه‌ای

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?