آزمایشگاه کنجکاوی صاد روی نقشه

محل فعالیت آزمایشگاه کنجکاوی صاد

خیابان سمیه، بین خیابان بهار و مفتح، کوچه ملک الشعرا بهار، ساختمان غدیر بانک صادرات ایران طبقه ۱۰ با شناسه پستی ۱۵۷۱۸۱۷۶۲۶

تارنامه آزمایشگاه کنجکاوی صاد

—-@saad.holdings

تلفن اصلی

۰۲۱۹۱۰۸۵۰۹۸

داخلی —

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?