مهارت‌های عمومی بانکداری بین‌الملل

برای کسانی که در سطح زبان انگلیسی Pre-intermediate و بالاتر هستند، دوره‌های بانکداری بین‌المللی پیشنهاد شده که نه تنها بر مکالمه و مکاتبه تخصصی بانکی تمرکز دارد، بلکه همچنین شیوه‌ها و روش‌های بانکداری بین‌الملل را نیز دنبال می‌کند. این دوره‌ عمومی شامل مورد زیر می‌باشد:

عنوان دورهتعداد جلساتسطحشرح دوره
انگلیسی در موقعیت برای بانکداران۲۰جلسه
۱۲۰ دقیقه‌ای
Pre-intermediat• کلاس‌ها به شیوه معکوس و وظیفه محور برگزار میشوند
• پنج کارگاه شبیه‌سازی شده در موقعیت
• ارزیابی به صورت عملکرد محور خواهد بود

 

دوره‌های تخصصی بانکداری بین الملل

برای کسانی که دوره‌ عمومی کسب و کار انگیسی بانکی را گذرانده‌اند، دوره‌های آموزشی تخصصی بانکداری به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

عنوان دورهتعداد جلساتسطحشرح دوره
English for banking (Basic)۱۵جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
Intermediate LowOxford Book
English for banking (Advanced)۱۵جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
Intermediate Adapted pamphlet
English for marketing
and Advertising
۱۵جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
Intermediate LowOxford Book
English for Accounting۱۵جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
Intermediate LowOxford Book
English for capital market۱۰جلسه
۹۰دقیقه‌ای
Intermediate LowOxford Book
English for Legal Professionals۱۵جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
Intermediate LowOxford Book
English for finance۱۵جلسه
۹۰ دقیقه‌ای
Intermediate LowOxford Book

 

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?