مدیریت خدمات فناوری اطلاعات یا Information Technology Services Management (ITSM) یکی از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات است که در قالب استانداردهای متعدد حاکمیتی نظیر ITIL و COBIT به مصرف‌کنندگان آن یعنی موسسات ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات ارائه شده است. بانکداری الکترونیک نیز در این رهگذر ضمن آشنایی با این استانداردها، به کاربردهای مناسبی از آنها روی آورده است. با توجه به اینکه بسیاری از خدمات ارائه شده در بانکداری دیجیتال نیز شامل رعایت و توسعه همین استانداردها می‌باشد، شخصی‌سازی این استانداردها برای خدمات بانکداری دیجیتال کاملا ضروری به نظر می‌رسد. شرکت در این دوره به کارکنان واحدهای عملیات NOC، کارکنان مرکز عملیات امنیت SOC، کارشناسان پشتیبانی خدمات بانکداری پیشنهاد می‌گردد. دروس مورد نظر در این گرایش شامل موارد زیر است.

ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱تئوری‌های سازمان و مدیریت پیشرفته۲ واحد۲۴ ساعت
۲مدیریت استراتژیک سازمان‌های دیجیتالی ۲ واحد۲۴ ساعت
۳مدیریت منابع انسانی دیجیتال
۱ واحد۱۲ ساعت
۴مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز در سازمان‌های دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۵مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی ۲ واحد۲۴ ساعت
مجموع۹ واحد۱۰۸ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱اقتصاد اطلاعات برای مدیران ۱ واحد۱۲ ساعت
۲مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات ۲ واحد۲۴ ساعت
۳مدل‌های کسب و کار دیجیتالی۱ واحد۱۲ ساعت
۴مدیریت بازار و بازاریابی دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۵مدیریت ریسک در سازمان‌های دیجیتالی ۱ واحد۱۲ ساعت
۶سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و تاثیر آن بر سازمان دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۷اصول و تعاریف بانکداری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۸بانکداری باز و اکوسیستم بانکداری۱ واحد۱۲ ساعت
۹سمینار تخصصی بانکداری دیجیتالی و بیان تجارب اجرایی تحول دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۱۲ واحد۱۴۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱آشنایی با استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL 4 ۲ واحد ۲۴ ساعت
۲آشنایی با استانداردهای حاکمیت فناوری اطلاعات COBIT 5 ۱ واحد ۱۲ ساعت
۳مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سازمان‌های دیجیتال ITSM ۱ واحد ۱۲ ساعت
مجموع۴ واحد۴۸ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پروژه پژوهشی۲ واحد۲۴ ساعت
مجموع۲ واحد۲۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پول ، بانک و بانکداری*۱ واحد۱۲ ساعت
۲بانکداری الکترونیک**۱ واحد۱۲ ساعت
* برای افراد فاقد تحصیلات در حوزه ی بانک و بانکداری
**برای افراد فاقد سابقه بانکی
مجموع۲ واحد۲۴ ساعت

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?