با توجه به گسترش قوانین و مقررات متعدد در بازار بانکی بین‌المللی، پیوستن به بازار جهانی بانکی برای بانک‌های ایرانی، لازمه تطبیق با مقررات و قوانین بین‌المللی است. اقدامات تطبیق یا Compliance مجموعه‌ی راهکارهایی را به منظور برآورده کردن مقررات و الزامات ملی و بین‌المللی فراهم می‌نماید. فرصت‌های همکاری‌ در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی در مقابل بانک‌ها قرار دارد که توانایی پاسخگویی به این الزامات را داشته باشند. شرکت در این دوره به کارکنان واحدهای تطبیق بانک‌ها، واحدهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، واحدهای حقوقی بانک‌ها و تحلیلگران داده توصیه می‌گردد. دروس مورد نظر در این گرایش شامل موارد زیر است.

ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱تئوری‌های سازمان و مدیریت پیشرفته۲ واحد۲۴ ساعت
۲مدیریت استراتژیک سازمان‌های دیجیتالی ۲ واحد۲۴ ساعت
۳مدیریت منابع انسانی دیجیتال
۱ واحد۱۲ ساعت
۴مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز در سازمان‌های دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۵مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی ۲ واحد۲۴ ساعت
مجموع۹ واحد۱۰۸ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱اقتصاد اطلاعات برای مدیران ۱ واحد۱۲ ساعت
۲مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات ۲ واحد۲۴ ساعت
۳مدل‌های کسب و کار دیجیتالی۱ واحد۱۲ ساعت
۴مدیریت بازار و بازاریابی دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۵مدیریت ریسک در سازمان‌های دیجیتالی ۱ واحد۱۲ ساعت
۶سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و تاثیر آن بر سازمان دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۷اصول و تعاریف بانکداری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۸بانکداری باز و اکوسیستم بانکداری۱ واحد۱۲ ساعت
۹سمینار تخصصی بانکداری دیجیتالی و بیان تجارب اجرایی تحول دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۱۲ واحد۱۴۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱مدیریت ریسک تطبیق بانک ۲ واحد۲۴ ساعت
۲آشنایی با روش‌های مبارزه با پولشویی در بانکداری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۳شناسایی کامل مشتریان در بانکداری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۴ واحد۴۸ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پروژه پژوهشی۲ واحد۲۴ ساعت
مجموع۲ واحد۲۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پول ، بانک و بانکداری*۱ واحد۱۲ ساعت
۲بانکداری الکترونیک**۱ واحد۱۲ ساعت
* برای افراد فاقد تحصیلات در حوزه ی بانک و بانکداری
**برای افراد فاقد سابقه بانکی
مجموع۲ واحد۲۴ ساعت

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?