شاید بانک‌های دیجیتالی، بیش از هر زمان دیگری مبتنی بر تحلیل داده‌ها Data Analytics و تحلیل کسب و کار Business Analytics بانکی هستند. ضرورت اصلی تحلیل داده‌های بانک در حوزه‌های تحلیل رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان خدمات بانکی، صاحبان حساب، مشتریان خدمات پایه و یا خدمات موردی و گذری بانک، حوزه‌های تشخیص تقلب و رفتارهای نامتعارف بانکی بسیار مشهود است. طراحی تجربه مشتریان، توسعه و نگهداری اکوسیستم‌های بانکداری باز و تطبیق با قوانین و مقررات بانکی بدون تحلیل داده‌ها و تحلیل کسب و کار بانکی امکان‌پذیر نیست. موضوعات مربوط به علم داده Data Science و کسب و کار هوشمند Business Intelligence (BI) در این حوزه مطرح می‌شوند. دروس مورد نظر در این گرایش شامل موارد زیر است.

ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱تئوری‌های سازمان و مدیریت پیشرفته۲ واحد۲۴ ساعت
۲مدیریت استراتژیک سازمان‌های دیجیتالی ۲ واحد۲۴ ساعت
۳مدیریت منابع انسانی دیجیتال
۱ واحد۱۲ ساعت
۴مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز در سازمان‌های دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۵مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی ۲ واحد۲۴ ساعت
مجموع۹ واحد۱۰۸ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱اقتصاد اطلاعات برای مدیران ۱ واحد۱۲ ساعت
۲مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات ۲ واحد۲۴ ساعت
۳مدل‌های کسب و کار دیجیتالی۱ واحد۱۲ ساعت
۴مدیریت بازار و بازاریابی دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۵مدیریت ریسک در سازمان‌های دیجیتالی ۱ واحد۱۲ ساعت
۶سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و تاثیر آن بر سازمان دیجیتال ۲ واحد۲۴ ساعت
۷اصول و تعاریف بانکداری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۸بانکداری باز و اکوسیستم بانکداری۱ واحد۱۲ ساعت
۹سمینار تخصصی بانکداری دیجیتالی و بیان تجارب اجرایی تحول دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۱۲ واحد۱۴۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱مدیریت هوش کسب و کار بانکی ۲ واحد۲۴ ساعت
۲آشنایی با استاندارد پیکره دانش تحلیل کسب و کار BABOK ۱ واحد۱۲ ساعت
۳آشنایی با استاندارد پیکره دانش مدیریت داده‌ها DMBOK ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۴ واحد۴۸ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پروژه پژوهشی۲ واحد۲۴ ساعت
مجموع۲ واحد۲۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پول ، بانک و بانکداری*۱ واحد۱۲ ساعت
۲بانکداری الکترونیک**۱ واحد۱۲ ساعت
* برای افراد فاقد تحصیلات در حوزه ی بانک و بانکداری
**برای افراد فاقد سابقه بانکی
مجموع۲ واحد۲۴ ساعت

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?