یکی از جنجالی‌ترین مباحث در حوزه بانکداری دیجیتال، نئوبانک‌ها Neo Banks هستند. این بانک‌ها که بانک‌های بدون شعبه و مبتنی بر تلفن همراه مشهور هستند، آینده نزدیک بانکداری دیجیتال هستند. نئوبانک‌ها در دو نوع مستقل و وابسته به بانک وجود تعریف می‌شوند. در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعمل مجوزدهی به بانک‌های مجازی را تصویب و منتشر نموده است، اما در حال حاضر بیشتر تلاش‌ها در حوزه نئوبانک‌های وابسته به بانک‌ها در حال انجام است. شرکت در این دوره به مدیران بانکی و مدیران ارشد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکداری توصیه می‌شود. عناوین دروس این گرایش به شرح جداول زیر می‌باشد.

 

ردیف عنوان درس واحدمدت زمان
۱رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک در عصر دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۲رویکردهای نوآورانه در رهبری تحول دیجیتال سازمانی ۱ واحد۱۲ ساعت
۳بکارگیری رویکرد سیستمی در تحول دیجیتال۱ واحد۱۲ ساعت
۴مبانی و اصول اقتصاد دیجیتال۱ واحد۱۲ ساعت
۵مدیریت فناوری‌‌های دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۶روش تحقیق پیشرفته ۱ واحد۱۲ ساعت
۷مبانی تامین سرمایه، بورس و اوراق بهادار ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۷ واحد۸۴ ساعت
ردیفعنوان درسواحدمدت زمان
۱مدیریت اکوسیستم‌های کسب و کاری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۲مدیریت برنامه‌‌های تحول دیجیتال بانکی ۱ واحد۱۲ ساعت
۳مباحث بانکداری باز پیشرفته ۱ واحد۱۲ ساعت
۴کاربرد علم داده و تحلیل کسب و کار در بانکداری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۵بازاریابی دیجیتال و طراحی تجربه مشتریان دیجیتالی ۲ واحد۲۴ ساعت
۶بانکداری بر مبنای شبکه‌های اجتماعی ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۷ واحد۸۴ ساعت
ردیفعنوان درسواحدمدت زمان
۱اصول و مبانی نئوبانک و ویژگی‌های آن
۲ واحد۲۴ ساعت
۲اصول و مبانی سازمان‌های مجازی ۲ واحد۲۴ ساعت
۳سمینار تخصصی بانکداری دیجیتالی و بیان تجارب اجرایی نئوبانک ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۵ واحد۶۰ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پروژه پژوهشی۲ واحد۲۴ ساعت
مجموع۲ واحد۲۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پول ، بانک و بانکداری*۱ واحد۱۲ ساعت
۲بانکداری الکترونیک**۱ واحد۱۲ ساعت
۳اصول و تعاریف بانکداری دیجیتال***۱ واحد۱۲ ساعت
۴مدل‌های کسب و کار دیجیتالی***۱ واحد۱۲ ساعت
۵بانکداری باز و اکوسیستم بانکداری***۱ واحد۱۲ ساعت
* برای افراد فاقد تحصیلات در حوزه ی بانک و بانکداری
**برای افراد فاقد سابقه بانکی
***برای افراد غیر فارغ التحصیل رشته MBA از آکادمی بانکداری دیجیتال صاد
مجموع۵ واحد۶۰ ساعت

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?