مهمترین وظیفه‌ی مدیران ارشد و اثرگذار بانک‌های کشور، تدوین برنامه‌ی گذار و تحول دیجیتالی بانک‌هاست. جدا از الزامات نهادهای بالادستی نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، ضرورت تحول دیجیتال به اهداف رقابتی برای بانک‌ها کاملا احصاء شده است و بانک‌ها برنامه‌ریزی‌های اولیه به منظور آماده‌سازی این نوع طرح‌ها و تربیت مدیران مورد نظر به جهت تحول دیجیتال را آغاز کرده است. شرکت در این دوره به مدیران بانکی و مدیران ارشد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکداری توصیه می‌شود. عناوین دروس این گرایش به شرح جداول زیر می‌باشد.

ردیف عنوان درس واحدمدت زمان
۱رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک در عصر دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۲رویکردهای نوآورانه در رهبری تحول دیجیتال سازمانی ۱ واحد۱۲ ساعت
۳بکارگیری رویکرد سیستمی در تحول دیجیتال۱ واحد۱۲ ساعت
۴مبانی و اصول اقتصاد دیجیتال۱ واحد۱۲ ساعت
۵مدیریت فناوری‌‌های دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۶روش تحقیق پیشرفته ۱ واحد۱۲ ساعت
۷مبانی تامین سرمایه، بورس و اوراق بهادار ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۷ واحد۸۴ ساعت
ردیفعنوان درسواحدمدت زمان
۱مدیریت اکوسیستم‌های کسب و کاری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۲مدیریت برنامه‌‌های تحول دیجیتال بانکی ۱ واحد۱۲ ساعت
۳مباحث بانکداری باز پیشرفته ۱ واحد۱۲ ساعت
۴کاربرد علم داده و تحلیل کسب و کار در بانکداری دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۵بازاریابی دیجیتال و طراحی تجربه مشتریان دیجیتالی ۲ واحد۲۴ ساعت
۶بانکداری بر مبنای شبکه‌های اجتماعی ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۷ واحد۸۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱مدیریت پروژه پیشرفته ۱ واحد۱۲ ساعت
۲آینده نگاری و آینده پژوهی پیشرفته ۲ واحد۲۴ ساعت
۳سمینار تخصصی بانکداری دیجیتالی و بیان تجارب اجرایی تحول دیجیتال ۱ واحد۱۲ ساعت
۴مدیریت تحول دیجیتال پیشرفته ۱ واحد۱۲ ساعت
مجموع۵ واحد۶۰ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پروژه پژوهشی۲ واحد۲۴ ساعت
مجموع۲ واحد۲۴ ساعت
ردیفعنوانواحدمدت زمان
۱پول ، بانک و بانکداری*۱ واحد۱۲ ساعت
۲بانکداری الکترونیک**۱ واحد۱۲ ساعت
۳اصول و تعاریف بانکداری دیجیتال***۱ واحد۱۲ ساعت
۴مدل‌های کسب و کار دیجیتالی***۱ واحد۱۲ ساعت
۵بانکداری باز و اکوسیستم بانکداری***۱ واحد۱۲ ساعت
* برای افراد فاقد تحصیلات در حوزه ی بانک و بانکداری
**برای افراد فاقد سابقه بانکی
***برای افراد غیر فارغ التحصیل رشته MBA از آکادمی بانکداری دیجیتال صاد
مجموع۵ واحد۶۰ ساعت

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?