دوره‌های بلندمدت پیشنهادی به رهبران تحول دیجیتالی بانک و سایر علاقمندان پیشنهاد می‌گردد. این دوره‌ها می‌توانند شامل دوره‌های MBA تحول دیجیتالی بانکی برای رهبران دیجیتال با مدرک کارشناسی و بالاتر و دوره‌ی DBA تحول دیجیتال بانکی برای رهبران دیجیتال با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر ارائه می‌گردد. فهرست دوره‌های عالی آکادمی بانکداری دیجیتال به شرح زیر می‌باشد:

دوره‌های MBA شامل:

 • دوره MBA-گرایش بانکداری باز و اکوسیستم بانکداری
 • دوره MBA-گرایش مدیریت تجربه مشتری
 • دوره MBA-گرایش تحلیل داده و کسب و کار بانکی
 • دوره MBA-گرایش پرداخت و کیف پول دیجیتال
 • دوره MBAگرایش تطبیق بین‌الملل
 • دوره MBA-گرایش مدیریت تحول دیجیتال بانکی
 • دوره MBA-گرایش بانکداری بر مبنای شبکه‌های اجتماعی
 • دوره MBA-گرایش بانکداری بر مبنای فناوری‌های بلاک‌چین و دفتر کل توزیع شده
 • دوره MBA-گرایش هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء
 • دوره MBA-گرایش مدیریت خدمات بانکداری دیجیتال
 • دوره MBA-گرایش فین‌تک و استارت‌آپ‌های مالی

دوره‌های DBA شامل:

 • دوره عالی DBA-گرایش رهبری تحول دیجیتال بانکی
 • دوره عالی DBA-گرایش نئوبانک

 

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?