دوره‌های آکادمی بانکداری دیجیتال صاد به تفکیک به گروه‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد. امکانات متعددی در ارائه خدمات آموزشی به همکاران محترم بانک‌ها وجود دارد که طی برنامه‌ی مشخصی ارائه می‌گردد.


انتظار می‌رود تا همکاران حوزه‌ی بانکی، با توجه به کارراهه پیش‌رو و همچنین توانایی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای خود، مسیری را در توسعه دانش بانکداری دیجیتالی خود انتخاب نموده و ضمن پیگیری خط سیر آموزشی آکادمی، توانایی‌های لازم به منظور توسعه بانکداری دیجیتال در بانک‌های متبوع خود را به دست آورده، همچنین، شرکت‌های فناوری اطلاعات در حوزه ارائه خدمات بانکی نیز بتوانند، ضمن ارتقاء دانش و مهارت‌های خود بر اثربخشی همکاری در شرکت‌های خود بیافزایند.

آشنایی با دوره‌های MBA/DBA آکادمی بانکداری دیجیتال صاد

 

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?