معرفی آکادمی بانکداری دیجیتال صاد

همزمان با توسعه هلدینگ فن آوری و نوآوری صاد، ایده‌ی ایجاد آکادمی بانکداری دیجیتال صاد، به عنوان بازوی اصلی توسعه بانکداری دیجیتال و توسعه فناوری اطلاعات بانک صادرات، مطرح شد. با توجه به ضرورت دگردیسی بانک ها از شکل سنتی به دیجیتال، یکی از مهمترین فعالیت‌های بانک‌ها ارتقاء فرهنگ و آموزش بانکداری دیجیتال می باشد.

بانکداری دیجیتال، ضرورت اجتناب‌ناپذیر گذار بانک‌ها و مهمترین روند حوزه‌ی فناوری در صنعت بانکداری است. مهمترین فعالیت بانک‌ها در گام اول تحول دیجیتال، آموزش بانکداری دیجیتال در داخل سازمان بانک‌ها است. آکادمی صاد با رویکرد ایجاد تغییر و تحول در حوزه بانکداری، با تمرکز بر آموزش و فرهنگ‌سازی از طریق برنامه‌ریزی دوره‌‍‌های آموزشی و با هدف توسعه فرهنگ دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتالی در دانش پیاده‌سازی و کاربرد بانکداری دیجیتال و نئوبانک‌ها فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز نموده است.

آکادمی بانکداری دیجیتال صاد، با همکاری با بهترین موسسات آموزشی کشور نظیر سازمان مدیریت صنعتی و با بکارگیری تجارب و درس‑آموخته‌های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گسترش انفورماتیک ایران، به عنوان یکی از موسسات زیر مجموعه هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد، دانش روز و مهارت‌های حرفه‌ای لازم به منظور توسعه بانکداری دیجیتال را به متقاضیان ارائه خواهد کرد.


چشم‌انداز

چشم‌انداز آکادمی بانکداری دیجیتال صاد، توسعه اقتصادی کشور از طریق فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال و مساعدت بانک‌های کشور به وسیله‌ی پیاده‌سازی بانکداری دیجیتالی و از طریق گسترش فرهنگ و دانش بانکداری دیجیتالی و توسعه و تحقق بانکداری دیجیتال متناسب با دانش روز جهان


ارزش ها

ارزش‌های بنیادینی که آکادمی بانکداری دیجیتالی صاد به آن معتقد است شامل موارد زیر هستند:

  • تعهد به توسعه بانکداری دیجیتال نه فقط در بانک صادرات بلکه در همه بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعاتی به بانک‌ها
  • باور عمیق به قدرت آموزش و فرهنگ سازی دیجیتالی به عنوان عامل تغییر دهنده فضای کشور
  • اصالت نوآوری و خلاقیت در توسعه محتوا و خدمات آموزشی
  • تحول‌گرایی، ایده‌پردازی و ارزش‌آفرینی در آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه بانکداری دیجیتال

ماموریت

ماموریت آکادمی صاد، به طور مشخص ایفای نقش در تسهیل فرآیند تحول دیجیتال بانکی در کشور است. آکادمی صاد با شعار “ریشه ای کهن، دانشی نو” در حوزه‌ی آموزش بانکداری دیجیتال، همپای سایر واحدهای بانک‌ها و در راستای تحولات جهانی گام بر می دارد. جانمایه‌ی ماموریت آکادمی صاد به طور مشخص، “پرورش سرمایه انسانی” با دانش روز و توسعه مهارت‌های لازم در عرصه بانکداری دیجیتال می باشد.


اهداف

اهداف کلان تشکیل آکادمی صاد در راستای تحقق چشم‌انداز استراتژیک خود به شرح زیر می‌باشند:

  • ایجاد زیرساخت‌های آموزشی حضوری و مجازی و آمادگی به منظور پذیرش دانش‌پذیر از سراسر کشور
  • ایجاد پیمان‌های همکاری با بهترین موسسات آموزشی کشور و دنیا در جهت ارائه آموزش‌های مطلوب و کیفی به دانش‌پذیران
  • توجه ویژه به کاهش شکاف دیجیتالی از طریق مهارت‌افزایی دیجیتالی کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های تامین کننده خدمات بانکی
  • پرورش سرمایه انسانی دیجیتال شامل پرورش کارکنان دانشی و رهبران دیجیتال در طول برنامه‌های آموزشی

 

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?