با توجه به سبد متنوع و مطلوبی از شرکت‌های فناوری اطلاعات و پرداخت با مالکیت بانک صادرات ایران، هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد از سال ۱۳۹۹ و با هدف مدیریت راهبردی، ایجاد ارزش، وحدت رویه و هم‌سویی همچنین ارتقای عملکرد شرکت‌های گروه، فعالیت خود را آغاز نموده است.

این شرکت با تمرکز بر تحقیق، پژوهش و سفارشی‌سازی فناوری‌های نوین بانکداری و پرداخت سعی دارد با نگاهی جدید، پایه‌گذار ارایه خدمات نوین بانکداری با هدف پویایی و نوگرایی در عرصه ارایه خدمات توسط بانک صادرات ایران باشد.

از آنجا که سرویس‌ها و سامانه‌هایی مانند بانکداری متمرکز، اینترنت بانک، موبایل بانک و روش‌های متعارف پرداخت در بین بانک‌های ایرانی همه‌گیر شده، این شرکت قصد دارد با همکاری بدنه فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک، با نگاهی نو، از طریق جذب و تربیت نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و پرداخت کشور، نسل جدیدی از سامانه‌ها و اکوسیستم‌های فناوری محور را ارایه و پایه‌ریزی نماید.

چشم انداز صاد

کسب برترین جایگاه در بین هلدینگ‌های نوآورانه و فناورانه درحوزه مالی و بانکی کشور و خاورمیانه

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?