شرکت کارت ایران (هلدینگ فناوری و نوآوری صاد) در نظر دارد سامانه توسعه بستر احراز هویت غیرحضوری(دیجیتال) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید، لذا بدینوسیله از شرکت های فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت  به عمل می ­آورد جهت دریافت اسناد مناقصه از زمان انتشار آگهی تاساعت۱۴روز شنبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ به مدیریت امور پشتیبانی وخدمات واقع در خیابان سمیه، نبش ملک­ الشعراء، ساختمان غدیر، طبقه دهم، اتاق۶ با معرفی نامه کتبی مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ خواهد بود.

تمامی جزئیات اجرایی و مشخصات موضوع مناقصه و توضیح فرایندها، در مجلد اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر و یا پرسشهای مرتبط با شماره تلفن : ۹۱۰۸۱۴۵۰-۰۲۱ داخلی ۷۰۶ خانم مهندس نظری تماس حاصل فرمایند.

۰ Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد (بانک صادرات ایران)

کارت ایران (سهامی خاص)

Log in with your credentials

Forgot your details?